Chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn

Hãy liên lạc với chúng tôi 

Chúng tôi đồng hành cùng bạn 24/7 - 774 320 757

Xử lý nhanh chóng. Giá hợp lý.

Hãy liên lạc với chúng tôi,

Địa chỉ:

DV & Partners

sídlo (v rekonstrukci)

Liên hệ: 

+420 774 320 757 Pham Thuý Tiện

Po-Pá: 8:00-17:00 hod.

Pobočka: Praha, Bratislava.


Tư vấn qua điện thoại 30 phút đầu tiên miễn p

Tiếp nhận hồ sơ và tài liệu để nghiên cứu

Cuộc họp đầu tiên với phân tích chi tiết và đề xuất giải pháp

Chuẩn bị với khách hàng cho thủ tục chiến lược tiếp theo

ĐV- Partners

Email: dvpartners@dvpartners.cz

Liên hệ: +420 774 320 757

Địa chỉ: Novomlýnská 1237/2 110 00, Praha 1,Nové Město.

Visa cho người nước ngoài ở Cộng hòa Séc và Slovakia