Bảng giá

Chúng tôi ở đây cùng bạn!

Bảng giá dịch vụ pháp lý:

Tư vấn pháp lý và tham vấn - từ 2.500 K / giờ.

Giá của các dịch vụ sẽ được thỏa thuận sau khi xác định rõ yêu cầu của khách hàng

.

ĐV- Partners

Email: dvpartners@dvpartners.cz

Liên hệ: +420 720 168 138

Địa chỉ: Novomlýnská 1237/2 110 00, Praha 1,Nové Město.

Visa cho người nước ngoài ở Cộng hòa Séc và Slovakia