Thị thực cho người nước ngoài

Cấp thẻ lao động. Xử lý nhanh chóng. 
Giá tốt nhất trên thị trường.

Tại sao lại là DV-Partners?

DV-Partners tọa lạc tại trung tâm Praha, Plzeň với các đối tác tại Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ hoàn chỉnh về quản lý thị thực lao động ngắn hạn, dài hạn, đoàn tụ gia đình và các dịch vụ liên quan khác. Cách tiếp cận chuyên nghiệp. Xử lý nhanh chóng. Giá tốt nhất trên thị trường. Hỗ trợ của các văn phòng pháp lý và vận động chính sách. Đại diện trong thủ tục tố tụng trục xuất người nước ngoài khỏi Cộng hòa Séc.

Bộ Tị nạn và Chính sách Di cư

Trong thủ tục xin cấp giấy phép cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc, người nộp đơn có thể được đại diện trên cơ sở giấy ủy quyền bằng văn bản hoặc giấy ủy quyền được cấp bằng miệng trong nghị định thư, cả bởi luật sư chung và luật sư (§33 và §34 của Bộ luật Hành

chính). Trong quá trình tố tụng, mỗi lần người tham gia tố tụng chỉ được có một người đại diện.

Thẻ lao động là gì?

Thẻ lao động là một loại giấy phép cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc, khi mục đích lưu trú của người nước ngoài (trên 3 tháng) là lao động. Người nước ngoài có thẻ lao động có quyền: cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc, đồng thời làm việc ở vị trí công việc đã được cấp thẻ lao động.

Thị thực cho thời hạn lưu trú trên 90 ngày (dài hạn)

Đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích yêu cầu lưu trú tại Cộng hòa Séc lâu hơn 3 tháng.

Đoàn tụ gia đình

Giấy phép cư trú dài hạn cho mục đích chung sống gia đình được dành cho các thành viên gia đình trực tiếp của công dân nước thứ ba, những người sẽ cư trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Séc cùng nhau ("sẽ đoàn tụ") với các thành viên gia đình của họ đã cư trú tại Cộng hòa Séc, hoặc sẽ cư trú trên cơ sở giấy phép cư trú.

Visa lao động và cư trú dài hạn?

Bạn cần lấy thẻ lao động? Chúng tôi sẽ giúp bạn! Chúng tôi có thể xử lý việc xin lại thẻ lao động cho nhân viên của các cơ quan việc làm. Không có phí ẩn.

Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn.


Cách tiếp cận công việc chuyên nghiệp. Xử lý nhanh chóng. Giá hợp lý.

Mọi tình huống đều có thể được giải quyết. Bạn chỉ cần luật sư bào chữa có kinh nghiệm.

Chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn

ĐV- Partners

Email: dvpartners@dvpartners.cz

Liên hệ: +420 720 168 138

Địa chỉ: Novomlýnská 1237/2 110 00, Praha 1,Nové Město.

Visa cho người nước ngoài ở Cộng hòa Séc và Slovakia