obchodní právo

V OBLASTI OBCHONÍHO PRÁVA NABÍZÍME ZAJIŠTĚNÍ KOMPLETNÍCH SLUŽEB.

Váš spolehlivý partner

SPRÁVNÍ PRÁVO

Jsme připraveni Vás zastupovat ve všech záležitostech, jednáních a řízeních před orgány státní správy i samosprávy. Můžete se na nás s důvěrou obrátit, pokud potřebujete sepsat podání k některému ze správních úřadů, případně domáhat se ochrany před jejich nesprávným postupem správní žalobou či kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu.

Pravidelně zastupujeme své klienty především v řízeních o přestupcích, stavebních řízeních, před živnostenskými úřady nebo Českou obchodní inspekcí. Rádi Vám pomůžeme také s přípravou na licenční řízení před specializovanými orgány.

STAVEBNÍ PRÁVO

Oblast stavebního práva a developerských projektů je jedním z hlavních oborů, kterému se naše kancelář dlouhodobě věnuje.
Na základě individuálních potřeb našich klientů připravujeme a sjednáváme veškeré smluvní podklady potřebné pro realizaci a užívání staveb (např. smlouvy o dílo, kupní smlouvy, rezervační smlouvy apod.). Stejně tak se specializujeme na spornou agendu a vymáhání nároků vyplývajících ze smluv o dílo, mimo jiné zejména na problematiku předávání staveb a víceprací, kde pravidelně dosahujeme vysokého procenta úspěšnosti. Poskytujeme právní a investiční poradenství při posouzení záměru investování do developerských projektů a zajišťujeme veškerou právní dokumentaci pro celou oblast přípravy výstavby až po samotnou realizaci projektu.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Naše kancelář se specializuje také na poskytování veškerých právních služeb v oblasti práva veřejných zakázek, přičemž našimi klienty jsou nejen dodavatelé, ale také zadavatelé veřejných zakázek.
Kromě přípravy samotných nabídek či zadávacích dokumentací, zejména s ohledem na formální a obsahové náležitosti a požadavky stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek, zajišťujeme našim klientům také veškerý potřebný servis spojený se zadávacím řízením (jako například komunikace s protistranou zadávacího řízení, otázky týkající se kvalifikace a způsobilosti, změny závazků apod.).
V dnešní době není možné bez právníka uzavřít obchod tak, aby se předešlo následným hrozícím potížím s tím spojených. Buďte vždy o krok napřed!

S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI V RÁMCI ŘEŠENÍ OBCHODNÍCH ZÁLEŽITOSTÍCH

Sem vložte podnadpis

DÁLE VÁM MŮŽEME POMOCI

vyhotovení veškeré smluvní dokumentace ke všem druhům nemovitostních transakcí včetně dokumentace související s jejich financováním a zajištěním
právní služby v oblasti developerských projektů včetně odborného posouzení právních rizik (tzv. due diligence)
vyhotovení smluv s projektanty, architekty, stavebním dozorem, zhotovitelem nebo se správcem stavby
poradenství v oblasti posouzení investičního záměru do developerských projektů
konzultace v oblasti zadávání veřejných zakázek pro oblast stavebnictví, nemovitostí a poskytování služeb 

DÁLE VÁM MŮŽEME POMOCI

právní poradenství související se zakládáním a vedením obchodních společností

fúze a akvizice obchodních společností
převody obchodních podílů včetně odborného posouzení právních rizik (tzv. due diligence)
příprava a zpracování právních stanovisek včetně vyhodnocení optimálního řešení
vymáhaní pohledávek, revize zajištění pohledávek a posouzení jejich dobytnosti

CO JE PRIORITOU DV-PARTNERS 

Naší prioritou je oplácet klientům důvěru, s kterou nám svěřují své obchodní případy. Zakládáme si na zodpovědném a profesionálním přístupu při budování dlouhodobých pozitivních vztahů, bez nichž by žádná spolupráce nebyla možná. Zajistíme Vám ty nejlepší spolehlivé a zkušené právníky se specializací na obchodní právo, které pro úspěšné uzavření obchodu potřebujete mít na Vaší straně.

S čím Vám můžeme pomoci?

Vyplňte všechny potřebné údaje, přiložte dokument a my se vám ozveme do 24 hodin.

DV & Partners 

Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize. Získáte nadhled a praktická řešení. S naší podporou Vám to půjde lépe. Získáte strategického partnera.